mkk_banner_100x1200

A Magyar Köztársaság Képviseletének nyilatkozata az állami földterületek eladásával kapcsolatban

Nyilatkozat_a_foldeladasrol-20151027-masolat

A jog szerinti magyar állam, a Magyar Köztársaság nevében felhívjuk minden magyar állampolgár, de különösen a földek eladásában közreműködő hivatali alkalmazottak és leendő vevők figyelmét, hogy Magyarország területe a Magyar Köztársasághoz tartozik, így az eladásra szánt állami földterületek is!

A "Magyarország" nevű államnak, amely az Alaptörvény érvénytelensége folytán jogilag nem jött létre, azt csak törvénytelenül, magánállamként működtetik, nincs joga a magyar állam földterületeit eladni, mivel nem rendelkezik azok tulajdonjogával, ezért az eladás során megkötött adás-vételi szerződések érvénytelenek!

A hivatali alkalmazottak törvénysértést, okirat hamisítást követnek el, ha az érvénytelenül eladott földeket bejegyzik, és nem hivatkozhatnak arra, hogy utasítást hajtottak végre, mert törvénysértésre senki sem kötelezheti őket.

A vevők pedig az adás-vétel során kifizetett pénzüket elveszítik, mert érvényes tulajdonjogot nem szereznek! Az alkotmányos rend helyreállítása után a magyar állam kártérítést illetve kárpótlást a vevőknek nem fog nyújtani!

Kelt 2015. Október 27.

Bende István sk.
A Képviselet önálló tagja

A Magyar Köztársaság Képviseletének nyilatkozata a banki hitelkárosultak kilakoltatásával kapcsolatban

Nyilatkozat_a_kilakoltatasokrol-20160301-masolat

Mivel a "Magyarország"-nak nevezett állam, a Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentum közjogi érvénytelensége következtében nem jött létre, jogilag nem létezik, csak törvénytelenül működtetik, ezért az érvénytelen jogszabályai, intézkedései joghatás kiváltására nem alkalmasak.

Igaz ez akkor is, ha az érvényesség és a hatályosság látszatát keltik azzal, hogy megjelentetik a Magyar Közlönyben, és alkalmazását az állami intézmények megszállása révén  kikényszerítik.

Mivel a magyar állampolgárok a jogilag létező Magyar Köztársaság állampolgárai, így a fentiek értelmében felettük a végrehajtásokat elrendelő és végrehajtó szerveknek nincs joghatósága, ezért a törvénytelen végrehajtásokat a magyar állampolgárok jogszerűen megakadályozhatják.

A Magyar Köztársaság nevében felszólítjuk a rendőrséget, hogy a törvénytelen végrehajtásokat ne segítsék, mert ezzel maguk is bűncselekményt követnek el!

Kelt 2016. Március 1.

Bende István sk.
A Képviselet önálló tagja

A Magyar Köztársaság Képviseletének nyilatkozata a lakóingatlanok végrehajtás útján való elárverezéséről

Nyilatkozat_az_ingatlanarveresekrol-20170310-eredeti

A jog szerinti Magyar Állam, a Magyar Köztársaság nevében felhívjuk minden magyar állampolgár, de különösen a végrehajtás útján elárverezett lakóingatlanok földhivatali bejegyzésében közreműködő alkalmazottakat, és árverésen nyertesek figyelmét, hogy Magyarország területén 2012. január 1. óta nem működik olyan hatóság, ami jogszerűen végezhetne kényszer-értékesítést bárki ingó- és ingatlan vagyonára, így magyar állampolgárokéra sem.

A “Magyarország” nevű, magát jogellenesen a Magyar Államnak feltüntető törvénytelen szervezett magánhatalom nem jogosult semmilyen végrehajtási eljárást foganatosítani a magyar állampolgárokkal szemben.

Ezért az így létrejött ingatlan tulajdonjogot átruházó szerződések érvénytelenek, semmisek.

A hivatali alkalmazottak bűncselekményt követnek el, amennyiben részt vesznek a törvénysértő módon történő elidegenítés bejegyzésében, és nem hivatkozhatnak arra, hogy utasítást hajtottak végre, mert törvénysértésre, bűncselekményre senki sem adhat utasítást, azt mindenkinek kötelessége megtagadni.

A vevők pedig az aukció során kifizetett vásárlási értéket minden bizonnyal véglegesen elveszítik, mert érvényes tulajdoni jogot nem szereznek, viszont az ellenértéket a törvénytelenül működő szervezett magánhatalomnak (“Magyarországnak”) fizették be, ami nem valószínű, hogy vissza fogja azt szolgáltatni.

A Magyar Állam (a Magyar Köztársaság) sem most, sem az alkotmányos válság elhárítása után semmilyen felelősséget nem fog vállalni az így létrejött szerződésekkel kapcsolatosan, ugyanakkor akár a sértett tulajdonosok, vagy bárki más kérésére az érvénytelen joggal való visszaélés kivizsgálása és bizonyítása után egyszerűen törölni fogja a nyilvántartásból az érvénytelen tulajdoni bejegyzéseket, visszaállítva ezzel az eredeti, jogszerű állapotot. Ebben az esetben azon a személyek ellen, akik az elidegenítésben tudatosan részt vettek, beleértve a vevőként részt vevő személyeket is, büntető eljárás fog indulni.

Budapest, 2017. március 13.

Bende István sk.
Jancsó Miklós Manó sk.
Máté Tamás sk.

a Képviselet önálló tagjai

(C) Magyar Köztársaság Képviselete 2015-2019
Minden jog fenntartva.