mkk_banner_100x1200

Már igényelhető

idcard_front_565x361
idcard_back_565x359

A Magyar Köztársaság, mint a törvényes magyar állam, új azonosító igazolvány bocsát ki azoknak, akik a Magyar Köztársaságban korábban is meglévő állampolgárságukat Állampolgársági Nyilatkozat benyújtásával megerősítik, ezzel élnek a nemzetközi joggyakorlatban elismert optálás lehetőségével. A Képviselet korábban már tájékoztatta erről az Európai Unió és a Schengeni egyezmény tagállamait, az Európai Bizottságot, valamint a nemzetközi bíróságokat. A tagállamok részéről kifogás a megadott határidőn belül nem (és azóta sem) érkezett.

 

Üdvözöljük a Magyar Köztársaság Képviselete hivatalos honlapján!

A törvényes Magyar Állam a Magyar Köztársaság, mivel az Alaptörvénnyel létrehozott Magyarország elnevezésu állam nem a Magyar Köztársaság helyett, hanem vele párhuzamosan egy nem jogfolytonos, de facto államként jött létre. A Magyar Köztársaság 2014. Április 6. óta képviselet nélkül maradt. Ezt felismerve, 2015. Szeptember 1-én megalakult Magyar Köztársaság Képviselete, amely - az első erre vállalkozó jogán - ettől fogva hivatalosan és kizárólagosan képviseli a Magyar Köztársaságot Magyarország területén belül és kívül egyaránt.

E tevékenysége körében ellátja a Magyar Köztársaság jogrendjének, szerződéseinek, és érdekeinek védelmét, valamint az állam képviseletén keresztül a Magyar Köztársaság állampolgárságát megerősítő emberek érdekeinek védelmét is. A Magyar Köztársaság Képviselete e tevékenységének körében okmányokat, igazolásokat, és más hivatalos dokumentumokat adhat ki.

A Magyar Köztársaság Képviselete - társadalmi felhatalmazás hiányában - jogszabályokat nem alkothat, nem módosíthat, és nem helyezhet hatályon kívül, továbbá szerződéseket a Magyar Köztársaság nevében és/vagy terhére nem köthet, a meglévőket nem módosíthatja, és nem mondhatja fel.

Joga van viszont Magyar Köztársaság Képviseletének fellépni annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság jogának érvényt szerezzen, valamint annak érvényes szerződéseit a másik fél vagy felek részéről betartassa.

Alapító Nyilatkozat

Szervezeti és Működési Szabályzat

(C) Magyar Köztársaság Képviselete
Minden jog fenntartva.